Vi ger er Söderpodden med alla sina brister, orkestrerad av Anton & Anton!

Vi snackar gott om livet på söder och vardagens valörer. I en trevande fart, febrilt letandes efter den rätta takten, snubblar vi oss fram över ord, oklara tankar och funderingar samt lite för långa utläggningar.

Anton tar med sig en, ibland alltför uppenbar, narcissism till bordet (även om han ställer sig nekande till det faktumet) med lika oklara som roliga skott från höften medan Anton å andra sidan, ständigt ifrågasättande och ständigt tvivlande, försöker moderera sin radarpartners spretiga tankar med egna försök till tydliga formuleringar (vilket resulterar i mångordiga och långa haranger) som till och med överraskar honom själv.

Tack vare (läs: trots) detta älskar vi det och hoppas att ni kan finna underhållning i det på samma sätt som vi gör!